Tabla comparativa de tipos de interés

Datos a 16/04/2014
Tipos de interés Último valor
Euríbor a 1 mes 0.2480 %
Euríbor a 3 meses 0.3270 %
Euríbor a 6 meses 0.4270 %
Euríbor a 1 año 0.5980 %