Tabla comparativa de tipos de interés

Datos a 24/04/2014
Tipos de interés Último valor
Euríbor a 1 mes 0.2610 %
Euríbor a 3 meses 0.3370 %
Euríbor a 6 meses 0.4370 %
Euríbor a 1 año 0.6110 %